محبت خداوند

هموطنان محترم ترکمن خوش آمدید،

خیلی وقتها انسانها به یک سنی که میرسند از خودشان این سوالها را میپرسند. من کیستم؟ از کجا آمدم؟ برای چی آمدم؟ اما قبل از اینها اول باید به یک سوال بزرگ جواب بدهیم و آن اینکه خدا چه کسی است؟ اما ما درباره خدا میتوانم همه چیز را بدانیم؟ خدا چه کسی است، چکارکرده و برای ما چکار میکند را میتوانیم بدانیم؟

خبر خوش اینکه خدا در کتاب مقدس اش خود را به انسانها آشکار کرد. بخاطر همین ما میتوانیم به این سوالات جواب بدهیم. در ابتدا خدا دنبال ما بود و خدا بین ما آمد و از هیچکدام ما دور نیست.

خوانندگان و شنوندگان و بینندگان عزیزخواهشمندیم که با ما باشید تا زندگی و راه راستی که خدا برای ما آشکار کرد را با شما در میان بگذاریم و اینکه چرا خدا دنیا و انسانها را خلق کرد و همچنین بدانیم چطور میتوانیم طبق اراده خدا زندگی کنیم. ما میتوانیم همچون دعای داود نبی دعا کنیم: ای خداوند طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خویش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده زیرا تو خدای نجات من هستی.

دعای ما این است که خداوند با قلب شما صحبت کند و به تنها خدای حقیقی ایمان آورید. 

 

 

  

Facebook @turkmenhakykaty